Quy chế hoạt động

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại website batdongsan-kontum.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua batdongsan-kontum.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, tôn trọng quyền lợi chung của cộng đồng và các cá nhân khác.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các sản phẩm, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Website sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo quy định.